skip to Main Content

Siamang

Siamangs zijn sinds 2008 op de rode lijst van IUCN gezet als bedreigd. Net als veel andere dieren worden zij…

Grévyzebra

2021 Het aantal Grévyzebra's dat in het wild leeft is sinds de jaren zeventig met 80% afgenomen. De zebrasoort bestaat…

Masai Giraffe

2022 Er is onder de Maasai veel enthousiasme om mee te doen aan de trainingen voor nieuw landmanagement. Tijdens deze…

Lori’s

Helaas wordt er ondanks regelgeving nog steeds gehandeld in lori’s. Mede door hun schattige uiterlijk, blijven mensen in de dieren…

Schoonmaakploeg van de Savanne

Gieren en hyena’s zijn de schoonmakers van de savanne. Zij eten rottende karkassen en zorgen er zo voor dat het ecosysteem…

Leeuw in Namibië

De populatie leeuwen in het wild is de afgelopen jaren drastisch afgenomen. Er is regelmatig sprake van mens/dier conflicten. Gelukkig…

Leeuw in Tanzania

In het noorden van Tanzania zorgen krimpende leefgebieden ervoor dat mensen en dieren in het wild dichter bij elkaar leven…

Leeuw in Zambia

Zambia is een van de negen landen ter wereld met naar schatting meer dan 1.000 overgebleven wilde leeuwen. Met een…

Eikelmuis

De eikelmuis staat in de categorie ‘Ernstig Bedreigd’ vermeld op de Rode Lijst Zoogdieren. In 1950 leefden er nog ongeveer…

Aziatische Kleinklauwotter

Het leefgebied van de otters wordt wereldwijd bedreigd en wordt overal steeds kleiner. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is dat er…

Roetmangabey

De roetmangabey is een populair dier in Liberia, maar dat zorgt er helaas ook voor dat het vaak als huisdier wordt gehouden, ondanks…

Regenwoud Borneo

Het regenwoud op Borneo wordt bedreigd door bosbranden. In dit natuurgebied wonen verschillende (bedreigde) dieren zoals de Aziatische kleinklauwotter, de…

Back To Top