Skip to content
Nederland Stichting Rugvin 8.689 2024

In de jaren ’70-’80 van de vorige eeuw trokken vanwege overbevissing en vervuiling de bruinvissen en dolfijnen weg uit de Noordzee. Maar gelukkig worden de dieren de laatste jaren weer gezien in de Oosterschelde. Stichting Rugvin zet zich in om deze walvisachtigen te beschermen. Om de dieren goed te beschermen moeten zij meer leren over hoe het met de dieren gaat. Ze willen weten hoeveel bruinvissen er leven in de Oosterschelde en of ze daar een langere tijd blijven of maar af en toe? Hoe gebruiken de dieren het gebied? Hoe oud worden de dieren in de Oosterschelde? Krijgen de vrouwtjes vaak kalven? En hoe reageren de dieren op verstoringen? Om antwoorden te vinden op deze vragen doen zij onderzoek met hulp van camera’s. Samen met vrijwilligers varen ze uit met hun boot en maken ze foto’s van de dieren. Met hulp van die foto’s kunnen ze antwoorden vinden op hun vragen.

DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft Stichting Rugvin gesteund, zodat zij een goede camera konden aanschaffen. De vrijwilligers van de stichting kunnen nu nog betere foto’s maken. Ze kunnen de dieren gaan herkennen en bijvoorbeeld zien of zij krassen of littekens hebben. Die krassen en littekens vertellen de onderzoekers meer over het gedrag van de dieren, maar ook over de bedreigingen waar de dieren mee te maken krijgen. Wil jij ook helpen? Kijk hier wat jij kunt doen!

Back To Top