Skip to content
India The Corbett Foundation 9.900 2023

Tijgers zijn de grootste van alle katten ter wereld en kwamen vroeger voor in centraal, oostelijk en zuidelijk Azië. Helaas gaat het niet goed met de tijgers, de diersoort staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN. In de afgelopen 100 jaar heeft de tijger meer dan 93% van zijn leefgebied verloren en overleeft nu alleen in verspreide populaties in 13 landen. De tijgers worden door verschillende dingen bedreigd. Eén van de bekendste bedreigingen is stroperij. Lichaamsdelen van tijgers worden gebruikt in traditionele medicijnen. Ook wordt het leefgebied van de dieren steeds kleiner en gefragmenteerd. Verder krijgen de tijgers te maken met vergeldingsacties van mensen. Als boeren hun vee verliezen aan de tijgers, dan is er een grote kans dat zij wraak willen nemen op de wilde dieren. De meerderheid van de overgebleven wilde tijgers leeft in een geïsoleerd gebied en is niet verbonden met andere populaties. Hierdoor wordt het steeds lastiger voor de dieren om zich voort te planten. De tijgers krijgen ook steeds meer last van menselijke ingrepen, zoals bomenkap, in hun leefgebied.

Gelukkig helpt The Corbett Foundation! Zij willen het conflict tussen mensen en tijgers verminderen. Zo maken maken zij onder andere speciale stallen, waardoor de tijgers niet bij het vee kunnen komen. Ook gaan zij in gesprek met lokale bewoners om de vijandige gevoelens voor tijgers te verminderen. Met deze aanpak heeft The Corbett Foundation afgelopen jaren succes geboekt. Dankzij de steun van DierenPark Amersfoort Wildlife Fund kunnen zij deze aanpak verder opschalen, iemand aannemen om het project te monitoren en nog tientallen stallen bouwen.

Vind jij het ook belangrijk om tijgers te beschermen? Neem dan een kijkje op onze donatiepagina om te zien wat jij kan doen!

Back To Top