Skip to content
Nepal Red Panda Network 42.888 2016 -2021-2023-2024

2024

Ook in 2024 zet het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund zich in voor het beschermen van de Rode Panda’s. Tijdens de voorjaarsvakantie konden kinderen in DierenPark Amersfoort stemmen op een natuurbeschermingsproject dat extra steun verdiende. Er werden ontzettend veel stemmen uitgebracht en uiteindelijk won het project van de Rode Panda. Door deze extra donatie kan het Red Panda Network meer dan 7.000 bomen poten in het leefgebied van deze dieren.

2023
In 2023 zet het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund de steun aan het Red Panda Network voort. Het Red Panda Network zet zich in voor de bescherming van de rode panda. Stroperij en habitatverlies blijven grote bedreigingen voor de dieren. Het leefgebied wordt door bomenkap helaas steeds meer gefragmenteerd. Het Red Panda Network zet zich in tegen deze bedreigingen door bijvoorbeeld nieuwe bomen te planten.

Dankzij de steun van DierenPark Amersfoort kan deze organisatie zich richten op meerdere belangrijke natuurgebieden. Samen met de lokale bevolking gaan zij boompjes kweken en deze planten in de natuurgebieden. Ook worden deze natuurgebieden op de langere termijn gemonitord, zodat de boompjes ook de gelegenheid hebben om te gaan groeien.  Er zullen in 2023 ruim 10.000 jonge boompjes geplant worden waardoor het leefgebied van de rode panda wordt verbeterd.

2021

Ook in 2021 heeft het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund het Red Panda Network gesteund. Het Red Panda Network zet zich in voor de bescherming van de rode panda. Zij doen dit door de lokale bevolking te enthousiasmeren én aan het werk te zetten voor deze diersoort. Een grote bedreiging voor het voortbestaan van de rode panda is de ontbossing.

Met de steun van het Wildlife Fund konden er in 2021 ruim 8.000 jonge boompjes geplant worden die passen in het dieet van de rode panda. Het planten van deze bomen zorgde voor tijdelijke werkgelegenheid voor de lokale bevolking. Veel van de dorpelingen waren hun werk en inkomsten kwijtgeraakt door de coronapandemie, dus deze tijdelijke werkzaamheden waren zeer welkom. Het herbebossingsprogramma volgde uiteraard de coronarichtlijnen van de regering van Nepal. Om te zorgen dat de boompjes goed wortelen en het herbebossingsproject een succes wordt, is er voor een periode van zes maanden een wachter ingehuurd.

2016

Met hun pluizige vacht en donkerbruine ogen zien de panda’s er schattig en lief uit. Nu klinkt het heel leuk om populair te zijn, maar voor de panda’s is dat niet handig. Doordat veel mensen een panda willen hebben, zijn deze dieren zelfs bedreigd.

Er leven nog 10.000 rode panda’s in het wild en dat worden er steeds minder. Naast dat deze dieren worden gevangen om als huisdier te houden, worden zij ook doodgemaakt om jassen te maken van hun mooie vacht. Er worden ook veel bomen gekapt, waardoor de panda’s steeds minder leefruimte hebben.

Het Red Panda Network in Nepal traint de plaatselijke bevolking om woudwachter te worden. De woudwachters observeren de panda’s en houden de stropers in de gaten. Op deze manier proberen zij te voorkomen dat er nog meer dieren worden gestroopt. Het Wildlife Fund steunt deze organisatie, zodat wij samen de panda’s kunnen beschermen en deze dieren ook in het wild te zien blijven. Vind je het ook belangrijk dat de rode panda’s in het wild beschermd worden? Kijk dan wat jij kan doen!

Back To Top