skip to Main Content
India International Rhino Foundation 6.830 2012

De Indiase neushoorn is de trots van India’s graslanden, helaas lopen de aantallen van deze dieren in het wild erg terug. Om het afnemen van de populatie neushoorns in het Manas Nationaal Park tegen te gaan heeft het International Rhino Foundation (IRF) een project opgezet.

Dit project, genaamd Indian Rhino Vision 2020 (IRV 2020), heeft ervoor gezorgd dat er in de periode van januari 2012 tot april 2012 weer 8 neushoorns succesvol verhuisd zijn naar het Manas Nationaal Park. In totaal zijn er nu al 22 neushoorns getransporteerd.

Het Wildlife Fund heeft tot nu toe het transport van 7 van deze dieren bekostigd. Het doel van het IRF is om in 2020 minstens 3000 neushoorns in het gebied te hebben rondlopen.

Back To Top