skip to Main Content
India International Rhino Foundation 16.830 2012-2022

2022

De Indische neushoorn is een soort die dankzij strikte beschermings- en instandhoudingsmaatregelen is hersteld van minder dan 100 individuen in Noord-India en de laaglanden van Nepal tot ongeveer 3.740 dieren. Hoewel de populatie groeit, wordt de soort nog steeds als kwetsbaar gezien. Stroperij blijft een grote bedreiging en de soort is verdreven uit veel van de gebieden waar hij vroeger veel voorkwam. Het volledige herstel hangt niet alleen af van het beschermen van neushoorns op de plekken waar ze hebben kunnen overleven, maar ook van het opnieuw introduceren van deze dieren op plaatsen waar ze zijn verdwenen. 

De International Rhino Foundation (IRF) is in 2005 begonnen met een samenwerking met de regering van Assam (India) om de neushoornpopulatie uit te breiden tot 3.000 individuen door populaties in nieuwe gebieden te vestigen. Zij hebben met succes de populatie uitgebreid in drie beschermde gebieden en hebben een nieuwe populatie opgericht in Manas National Park.

Met de steun van de Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund zal de International Rhino Foundation haar samenwerking met de regering van Assam en lokale partners voortzetten door het implementeren van een nieuwe strategie, Indian Rhino Vision 2.0 (IRV2.0). Dit project streeft naar het veiligstellen en beheren van minimaal drie metapopulaties met een totale populatie van 4.500-5.000 neushoorns in Assam tegen 2030. Verder zal IRF het leefgebied van de neushoorn in India en Nepal uitbreiden door de gemeenschap te betrekken bij het herstel van de omgeving. Zo moeten exotische plantensoorten die inheemse voedselplanten voor de neushoorn verstikken verwijderd worden. 

Mede dankzij DierenPark Amersfoort Wildlife Fund zullen er 10 neushoorns verplaatst worden naar Manas National Park om de populatie in dit park en haar genetische diversiteit te vergroten.

Vind jij het ook belangrijk dat de neushoorns beschermd worden? Steun DierenPark Amersfoort Wildlife Fund!

2012

De Indiase neushoorn is de trots van India’s graslanden, helaas lopen de aantallen van deze dieren in het wild erg terug. Om het afnemen van de populatie neushoorns in het Manas Nationaal Park tegen te gaan heeft het International Rhino Foundation (IRF) een project opgezet.

Dit project, genaamd Indian Rhino Vision 2020 (IRV 2020), heeft ervoor gezorgd dat er in de periode van januari 2012 tot april 2012 weer 8 neushoorns succesvol verhuisd zijn naar het Manas Nationaal Park. In totaal zijn er nu al 22 neushoorns getransporteerd.

Het Wildlife Fund heeft tot nu toe het transport van 7 van deze dieren bekostigd. Het doel van het IRF is om in 2020 minstens 3000 neushoorns in het gebied te hebben rondlopen.

Wil jij ook dat de neushoorn beschermd wordt? Steun DierenPark Amersfoort Wildlife Fund! 

Back To Top