Skip to content
India International Rhino Foundation 16.830 2012, 2022-2023

In India, Noord-Nepal en Bhutan leeft de Indische neushoorn. Een aantal jaar geleden waren er nog maar heel weinig neushoorns over, slechts een paar honderd. De dieren worden nu gelukkig beschermd, waardoor de populatie is toegenomen. Er leven nu bijna 4.000 individuen in het wild. Hoewel het iets beter lijkt te gaan, is de neushoornsoort nog steeds kwetsbaar. Stroperij vormt een grote bedreiging. Stropers hebben het voorzien op de hoorn, omdat sommige mensen geloven dat de hoorn kan helpen bij de genezing van ziektes.

Neushoorns verhuizen
De neushoornpopulatie is niet groot. Dit komt onder andere doordat er weinig neushoorns leven in een versnipperd gebied. De dieren komen elkaar niet tegen. Daarom is de International Rhino Foundation (IRF) in 2005 een samenwerking aangegaan met de regering in India om de neushoornpopulatie te vergroten. De organisatie verplaatst neushoorns naar nieuwe gebieden, waardoor zij dichter bij elkaar leven.

Steun
In 2012 steunde het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund dit project al. Toen lukte het om de populatie toe te laten nemen. Van minder dan honderd tot meer dan 3.000 in 2020. De komende jaren helpt de stichting opnieuw. Mede dankzij deze steun kunnen tien neushoorns worden verplaatst naar Manas National Park in India. Hiermee vergroot IRF de populatie in dit gebied, kunnen er meerdere koppels worden gevormd en worden meer jongen geboren. Ook draagt deze actie bij aan het vergroten van de genetische diversiteit.

Doel
De komende jaren wil de IRF de neushoorn beschermen en de populatie in India laten toenemen tot ongeveer 4.500 à 5.000 neushoorns. Ook vergroot de organisatie, samen met de lokale bevolking, het leefgebied in India en Nepal door de natuur te herstellen. Er leven veel exotische plantensoorten. Deze planten worden verwijderd, want exotische planten verstikken de inheemse planten die de neushoorns eten. Niet alleen de neushoorns profiteren van deze actie, ook het leefgebied van meer dan 500 vogelsoorten, 40 reptielensoorten en diverse grote zoogdieren (zoals de Aziatische olifant en de tijger) wordt verbeterd.

Help mee!
Wil jij ook dat de neushoorn wordt beschermd? Steun het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund en help mee!

Back To Top