Ga naar hoofdinhoud
India International Rhino Foundation 16.830 2012, 2022-2023

In de moerasgebieden van India, Noord-Nepal en Bhutan leeft de Indische neushoorn. Op een gegeven moment waren er nog maar een paar honderd neushoorns in deze gebieden. Dankzij goede beschermingsmaatregelen is dit aantal gegroeid naar bijna 4.000 dieren. Hoewel de populatie groeit, wordt de soort nog steeds als kwetsbaar gezien. Stroperij blijft een grote bedreiging. Er zijn helaas nog steeds mensen die de hoorn van de neushoorn willen gebruiken als medicijn. Ook wordt de neushoorn vaak verdreven uit zijn leefgebied. Het is belangrijk om de neushoorns te beschermen tegen stroperij, en ervoor te zorgen dat op de plekken waar de dieren verdreven zijn ze weer opnieuw worden geïntroduceerd. 

De International Rhino Foundation (IRF) is in 2005 begonnen met een samenwerking met de regering van Assam (India) om de neushoornpopulatie uit te breiden. Op sommige plaatsen zijn nog maar erg weinig neushoorns over. Ze kunnen elkaar niet meer vinden en dan worden er te weinig kleintjes geboren. International Rhino Foundation (IRF) verplaatst daarom neushoorns naar nieuwe gebieden. Op die manier hebben zij met succes in drie verschillende gebieden de populatie kunnen laten groeien.

Met de steun van de Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund kan de International Rhino Foundation haar samenwerking met de regering van Assam en lokale partners voortzetten en hun nieuwe plannen uitvoeren. Hun plan heet Indian Rhino Vision 2.0 (IRV2.0). In dit plan staat dat ze de populaties veilig willen stellen en het liefste verder laten groeien naar 4.500-5.000 neushoorns in Assam in 2030. Verder zal IRF het leefgebied van de neushoorn in India en Nepal uitbreiden door de lokale bewoners te betrekken bij het herstel van de omgeving. Zo moeten exotische plantensoorten worden verwijderd. Deze exotische planten verstikken de planten waar de neushoorn van eet. Als deze exotische planten niet weggehaald worden, dan is er minder voedsel voor de neushoorns beschikbaar.

Mede dankzij DierenPark Amersfoort Wildlife Fund kunnen er 10 neushoorns verplaatst worden naar Manas National Park (India) om de populatie in dit park en haar genetische diversiteit te vergroten.

Vind jij het ook belangrijk dat de neushoorns beschermd worden? Steun DierenPark Amersfoort Wildlife Fund!

2012

Ook in 2012 heeft DierenPark Amersfoort Wildlife Fund dit project gesteund. Toen was het doel van International Rhino Foundation om de populatie neushoorns aan te laten groeien tot minstens 3.000 neushoorns in 2020. We weten nu dat dit succesvol is geweest. Het Wildlife Fund heeft toen het transport van 7 neushoorns bekostigd, maar zoals je hierboven kunt lezen is extra hulp nog altijd nodig.

Wil jij ook dat de neushoorn beschermd wordt? Steun DierenPark Amersfoort Wildlife Fund! 

Back To Top