Skip to content
Zuid-Afrika Wildlife Forensic Fund 4998 2023

Er wordt ontzettend veel gehandeld in bedreigde dieren en bedreigde planten. Deze illegale handel heeft grote gevolgen voor het voortbestaan van dieren zoals neushoorns, beren en olifanten, terwijl maar een heel klein deel van de stropers en handelaren opgepakt wordt. Het is ook erg lastig om dit probleem aan te pakken. Zo moet er goed onderzoek gedaan worden op het plaats delict, moet het bewijsmateriaal verzameld en beschermd worden en moeten daarna de procedures en processen bij de rechtbank goedverlopen.

Gelukkig zet hetzich in om het illegaal handelen in wilde dieren en planten te bestrijden. Zij doen onderzoek en willen zorgen dat de forensische kennis steeds verder verspreid raakt. Zo willen zij rangers en rechtshandhavers voorzien van de juiste kennis en expertise om crimescenes waar wilde dieren bij betrokken zijn te onderzoeken en de criminelen op te sporen en te vervolgen.

Dankzij het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund kunnen er 10 rangers getraind worden. Zij volgen een intensieve driedaagse training en leren zo hoe zij het beste eerste hulp kunnen verlenen aan dieren en hoe zij bewijsmateriaal moeten verzamelen.

Wil jij ook stroperij en illegale handel in dieren tegengaan? Kijk dan hier hoe jij DierenPark Amersfoort Wildlife Fund kunt steunen.

Back To Top