skip to Main Content

Transparantie

Omdat het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund een stichting is die activiteiten uitvoert met geld van derden, vinden wij het erg belangrijk om transparant te zijn over wat we doen. Het Wildlife Fund is een ‘ANBI’; Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als er minstens 90% wordt ingezet voor het algemeen nut.

Lees meer over ANBI »

ANBI-formulier WLF

Back To Top