skip to Main Content

Projectaanvragen

Dierenpark Amersfoort Wildlife Fund steunt projecten over de hele wereld als het gaat om natuurbescherming en soortbehoud. Te denken valt aan: financiële ondersteuning van projecten voor bedreigde diersoorten, het steunen van onderzoek voor diergeneeskunde of het helpen opvangen van dieren. Een overzicht van in het verleden ondersteunde projecten is te vinden op onze website. Bij twijfel of uw project binnen ons fonds past, neem gerust contact met ons op!

Goed om te weten

Alleen aanvragen die via ons aanvraagformulier zijn gedaan worden in overweging genomen. Het bestuur komt 3 maal per jaar samen en beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria die op onze website te vinden zijn. Het aanvraagformulier (en niet de bijlagen) zijn leidend bij de beoordeling van de aanvragen. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in januari, aanvragen moeten daarom voor 31 december ingestuurd zijn. Het Dierenpark Amersfoort Wildlife Fund is afhankelijk van giften en kan daarom helaas niet alle projecten honoreren. In het verleden werden projectaanvragen gehonoreerd voor bedragen wisselend van 1.000 tot 10.000 euro.

Vergaderingen 2022

Januari – uiterste inleverdatum 31 december 2021
Mei – uiterste inleverdatum 30 april 2022
September – uiterste inleverdatum 31 augustus 2022

1Algemene informatie
2Project
3Financiën
4Bijlagen

Algemene informatie

Vul hier uw naam en e-mailadres in.
Back To Top