Skip to content
Indonesië Borneo Nature Foundation 20227 2021-2023

Het regenwoud op Borneo wordt bedreigd door bosbranden. In dit natuurgebied wonen verschillende (bedreigde) dieren zoals de Aziatische kleinklauwotter, de laponderaap, de nevelpanter, de neushoornvogel en de orang oetan. Om deze dieren te beschermen komt Borneo Nature Foundation in actie. Zij doen dit onder andere door lokale bewoners boompjes te laten kweken en die vervolgens terug te plaatsen in de natuur. Op die manier wordt het natuurgebied hersteld. Daarnaast zorgt organiseert de Borneo Nature Foundation activiteiten om mensen bewust te maken van het gevaar van vuur voor de natuur. Zij trainen de lokale brandweerlieden voor hun werk en ondersteunen bij de patrouilles. Tot slot organiseren zij educatieve activiteiten om kinderen te betrekken bij de natuur en hen bewust te maken van natuurbescherming. 

Mede dankzij de steun van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund werden er in 2021 ongeveer 70.000 boompjes geplant om het natuurgebied te vergroten. Niet alleen de natuur werd hiermee geholpen ook meer dan veertig families op Borneo die werken aan het kweken van de boompjes kregen hierdoor een goed inkomen. Ook in 2023 steunt het Wildlife Fund deze organisatie, deze keer om speciale dammen in het natuurgebied te laten maken waardoor het waterniveau op peil kan blijven.  Wil je meehelpen bij het beschermen van natuurgebieden? Doneer dan aan het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund! 

Back To Top