skip to Main Content
Kenia Marwell Zoo 26.237 2009 - 2013 en 2021

2021

Het aantal Grévy zebra’s dat in het wild voorkomt, is de vorige eeuw gehalveerd. De zebrasoort komt nu nog voor in Zuid-Ethiopië, Kenia en Somalië en is zeer bedreigd. Dit komt vooral door droogte en gebrek aan drinkplaatsen. Daarom ondersteunt het Wildlife Fund een project van Marwell Wildlife. Deze organisatie houdt met hulp van scouts in de gaten hoe het met de zebrapopulatie gaat.

Het werk van deze organisatie bestaat onder andere uit het onderhouden van een netwerk van camera’s waarmee in de gaten wordt gehouden hoe het met de zebra’s gaat. Ook houdende scouts patrouilles waarbij zij op hun telefoon bijhouden welke dieren zij tegenkomen. Met het verzamelen van deze informatie wordt geïnventariseerd hoeveel dieren er nog aanwezig zijn en welk gedrag de zebra’s vertonen. Bijvoorbeeld: hoeveel grazen de hoefdieren en hoeveel bewegen zij zich tussen de verschillende waterbronnen. Als de organisatie ziet dat het minder goed met een kudde gaat, omdat zij bijvoorbeeld vermageren, dan zet het Marwell Wildlife acties op om de dieren bij te voeren.

Op de camerabeelden, maar ook tijdens patrouilles, houden de scouts niet alleen de zebra’s in de gaten, maar noteren zij ook alle andere wilde dieren die zij tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan olifanten, giraffes en leeuwen. Ook letten de scouts erop of er stropers aan het werk zijn en of er dieren gewond raken. Als dat zo is, maken zij hier melding van, zodat er ingegrepen kan worden door een dierenarts. Ondanks de coronapandemie kunnen de scouts toch gewoon aan het werk blijven. Zij werken namelijk in tweetallen en kunnen bij hun werk voldoende afstand houden.

Dankzij de gift van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund konden in 2021 de salarissen van vijftien scouts voor zes maanden worden betaald. Vind je het ook belangrijk dat bedreigde dieren worden beschermd? Neem dan een kijkje op deze pagina en ontdek wat jij kan doen!

2009-2013
Ook in de periode 2009-2013 heeft het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund dit project gesteund. Er is toen eerst onderzoek naar Grévy Zebra’s gedaan in Marwell Zoo aan de zuidkust van Engeland. In Marwell Zoo is een soort streepjescodescanner ontwikkeld. Deze streepjescodescanner wordt in het werkveld in Kenia gebruikt om verschillende zebra’s uit elkaar te houden. Daardoor is er veel beter zicht op de aantallen, de omvang van de kuddes en de migratiebewegingen in het werkveld.

De situatie van de Grévy zebra blijft zorgelijk. Droogte en concurrentie bij de drinkplaatsen van veehoeders met hun koeien en geiten vormen de belangrijkste bedreigingen. Op basis van de opgedane inzichten, kunnen er in de komende jaren maatregelen worden genomen.

Back To Top