Skip to content
Kenia Marwell Wildlife 41.237 2009 - 2013 en 2021-2024

Het aantal Grévyzebra’s dat in het wild leeft is sinds de jaren zeventig met 80% afgenomen. De zebrasoort bestaat alleen in Ethiopië en Kenia en is zeer bedreigd met nog maar ongeveer 3.000 exemplaren over. Tegenwoordig zijn de belangrijkste bedreigingen door klimaatverandering veroorzaakte droogtes, concurrentie met vee en infrastructuurontwikkeling. Daarom steunt het Wildlife Fund een project van Marwell Wildlife, het Norther Kenya Grevy’s zebra Project (NKGP). Marwell bewaakt de status, verspreiding en het welzijn van de soort in het uiterste noorden van Kenia.

Het werk van Marwell omvat het onderhouden van een netwerk van 24 scouts en cameravallen. De verkenners gaan ook regelmatig op voetpatrouilles waarbij ze de dieren die ze tegenkomen op hun GPS-telefoon volgen. Door deze informatie te verzamelen, kunnen ze analyseren waar de zebra’s eten en drinken, welk gedrag ze vertonen en hoe ze zich verbinden met andere subpopulaties. Zo kijken ze bijvoorbeeld: waar en hoeveel de zebra’s grazen en waar ze waterbronnen vinden. Als de verkenners zien dat er tijdens een droogte geen voedsel meer is, slaan ze alarm en gaat de organisatie extra hooi leveren om de dieren door de moeilijke tijden heen te helpen. Dit was het geval in 2022 en de droogte duurt helaas nog steeds voort. Samen met partners verder naar het zuiden van het land voedt Marwell de Grevy’s al een heel jaar en heeft zo vele zebralevens gered.

Op de camerabeelden, maar ook tijdens patrouilles houden de verkenners niet alleen de zebra’s in de gaten, maar noteren ze ook alle andere wilde dieren die ze tegenkomen. Ze zien vooral olifanten, gerenuk (gazellen met een hele lange nek), jakhalzen en struisvogels, maar ook cheeta’s en caracals (een katachtig dier met lange poten). Ook houden de verkenners in de gaten of stropers aan het werk zijn en of er dieren gewond raken. Als dat zo is, zullen zij dit melden aan de plaatselijke bewakers, zodat een dierenarts kan ingrijpen.

Dankzij de gift van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund konden in 2022 de salarissen van vijftien scouts voor een half jaar worden betaald en werden ze getraind in nieuwe dataverzamelingssoftware voor hun telefoons. Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund vindt het erg belangrijk dat de Grevyzebra’s ook in de toekomst gesteund worden. Daarom wil de stichting in 2023, 2024 en 2025 deze organisatie ondersteunen. Vind jij het ook belangrijk dat bedreigde dieren worden beschermd? Doneer aan DierenPark Amersfoort Wildlife Fund!

 

2009-2013

Dit project werd ook door het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund gesteund in de periode 2009-2013. Toen werd voor het eerst onderzoek gedaan naar het streeppatroon van Grévyzebra’s in Marwell Zoo aan de zuidkust van Engeland. Er is een computerprogramma ontwikkeld dat de strepen kan lezen als een streepjescode. Dit programma wordt gebruikt om met hulp van foto’s van Grevyzebra’s te herkennen in het wild. Dit is mogelijk omdat elke zebra een uniek patroon heeft. Hierdoor is er veel beter inzicht gekomen in de aantallen, de omvang van de kuddes en de trekbewegingen van de dieren in het wild.

De situatie van de Grévyzebra blijft zorgelijk. Droogte, stroperij en concurrentie bij de drinkplaatsen met herders met hun koeien en geiten zijn de belangrijkste bedreigingen. Op basis van de inzichten uit de verzamelde data kunnen de komende jaren maatregelen worden genomen om de Grevy’s te ondersteunen.

 

Back To Top