Skip to content
Kenia Osotua Foundation 22.650 2021-2022

2022

Er is onder de Maasai veel enthousiasme om mee te doen aan de trainingen voor nieuw landmanagement. Tijdens deze trainingen leren de Maasai hoe ze plannen kunnen maken om goed voor hun vee te zorgen tijdens de droge en natte seizoenen. Momenteel (oktober 2022) is er een grote droogte aan de gang, het is dus extra belangrijk om een goed graasplan te hebben. Ook is het belangrijk dat er voldoende water beschikbaar is. Gelukkig heeft de Osotua Foundation dankzij de steun van DierenPark Amersfoort Wildlife Fund een waterdam kunnen aanleggen in het noorden van het Mara natuurreservaat. Van deze waterdam profiteert niet alleen het vee van de Maasai, maar ook wilde dieren zoals giraffen en zebra’s gebruiken het als drinkplaats.

Nu er zoveel Maasai mee willen doen met de training, worden er een nieuwe trainers ingewerkt om te zorgen dat er zoveel mogelijk Maasai kunnen leren hoe ze hun vee op een duurzame manier kunnen laten grazen. Ieder groep Maasai heeft een eigen begrazingscommitee. Uit dit committee worden trainers gekozen en zij krijgen een intensieve cursus, zodat zij daarna zelf andere Maasai ook kunnen trainen in deze duurzame manier van grazen. Zo worden er steeds meer Maasai getraind in deze manier van grazen. Dit is belangrijk omdat in de gebieden waar het vee graast, ook de wilde dieren zoals giraffen en zebra’s grazen. Dankzij deze trainingen kunnen Maasai, hun vee en de wilde dieren op een vreedzame manier samenleven.

Dankzij de steun van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund kunnen in 2022 en 2023 deze extra trainingen gegeven worden. Ook zullen de Maasai kunnen werken aan een nieuwe waterdam. Deze extra watervoorzieningen zijn nodig omdat het vee, maar ook de wilde dieren, nu nog lange afstanden moeten lopen op steile heuvels om bij water te komen. Verder kan dankzij de steun van het Wildlife Fund ook een dikke levende heg gemaakt worden. Deze heg zit vol met bomen en struiken die de Maasai kunnen gebruiken voor voedsel, medicijnen en bescherming van hun vee. Deze natuurlijke barrière is beter voor de Maasai en voor de wilde dieren dan de hekken die nu soms gebruikt werden.

In een volgende fase zal deze heg geplant gaan worden. Kortom, de Maasai werken hard aan een duurzame toekomst voor hen, hun vee en de vele wilde dieren waarmee ze samenleven in dit prachtige gebied!

2021

Op de Keniaanse savannes leven verschillende bedreigde en zeldzame diersoorten zoals gieren, Masai giraffes, leeuwen, jachtluipaarden, cheeta’s en olifanten. In deze gebieden heeft de lokale Maasai bevolking vaak hekken geplaatst om hun eigen vee te beschermen tegen deze wilde dieren. Hierdoor is het voor de wilde dieren niet mogelijk om tussen de verschillende gebieden te bewegen. De Osotua Foundation werkt samen met de Maasai om deze savannes weer te heropenen en de verslechterde graslanden te herstellen. Zij doen dit door de Maasai te trainen, samen plannen te maken voor de droge en natte seizoenen en door een voedselhaag als bescherming op te zetten in plaats van hekwerken. Op die manier kan er op een vreedzame manier worden samengeleefd met de wilde dieren.  

Dankzij de steun van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund zijn er al tachtig landeigenaren getraind in een nieuwe manier van landmanagement. Daarnaast is er een tuk-tuk aangekocht om bouwmaterialen te verplaatsen en zijn er waterbassins gerealiseerd waarin regenwater opgevangen wordt waar de wilde dieren gebruik van kunnen maken. Vind je het ook belangrijk dat de savannes openblijven voor de wilde dieren? Steun dan het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund!

Back To Top