Skip to content

Hekken dwars door de natuur

Op de savannevlakte in Kenia leven de Masai, de lokale bevolking van Afrika, en wilde dieren al eeuwenlang met elkaar samen. Op de savanne leven onder andere de masaigiraffen, leeuwen, zebra’s, olifanten, cheeta’s en gieren. Een aantal diersoorten dat op deze savanne leeft, wordt bedreigd en staat op de rode lijst.

Grote leefgebieden zijn van belang voor veel diersoorten. Zo beschikken zij over voldoende ruimte om voedsel te zoeken en zich te kunnen voortbewegen. Die bewegingsvrijheid wordt echter beperkt doordat meerdere Masai-groepen stukken land in gebruik nemen. Door hekken te plaatsen beschermt de bevolking hun vee tegen wilde dieren, maar het nadeel is dat deze omheiningen ook de wilde dieren belemmeren in hun vrijheid.

Duurzame oplossing

De Osotua Foundation werkt samen met de Masai om de savannes weer toegankelijk te maken en verslechterde graslanden te herstellen. Daarnaast traint de Foundation de Masai. Samen maken zij plannen voor droge en natte seizoenen en er worden voedselhagen neergezet die de hekken gaan vervangen. Op deze manier werken zij aan een duurzame en vreedzame manier van samenleven tussen mens en dier.

In de praktijk

Hoe werkt dit in de praktijk? Er wordt een aantal scholen opgericht waar de Masai les krijgt in het opzetten van nieuwe ondernemingen, zodat de veehouderij niet meer de enige inkomstenbron hoeft te zijn. Twee jaar lang worden er trainingen gegeven, waarna lokale trainers het project overnemen. De rol van de Osotua Foundation verdwijnt naar de achtergrond en de Foundation komt alleen nog langs voor evaluaties. De begeleiding wordt afgebouwd, zodat de gemeenschap volledig op eigen benen kan staan.

Jij kan ook helpen!

Dankzij de gift van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund konden het afgelopen jaar ruim honderd landeigenaren worden getraind in deze manier van werken. Daarnaast zijn er waterbassins gerealiseerd waarin regenwater wordt opgevangen. Hier kunnen de wilde dieren gebruik van maken. Vind je het ook belangrijk dat bedreigde dieren worden beschermd? Lever dan bijvoorbeeld je petfles en cartridge in bij DierenPark Amersfoort. De opbrengst van het statiegeld van de flessen en de van de cartridges (die worden gebruikt voor nieuwe grondstoffen) gaan naar het Wildlife Fund. Hiermee worden natuurprojecten ondersteund, maar je kunt ook rechtstreeks doneren aan het fonds. Alle beetjes maken een groot verschil!

Dit bericht is eerder geplaatst op de website van DierenPark Amersfoort.

Back To Top