skip to Main Content
Cyprus CWRI 9.000 2022

Op Cyprus loopt de Vale gier een groot risico om uit te sterven. Ooit was het een gewone diersoort die voorkwam op het eiland. In de jaren ‘50 leefden er nog enkele honderden van deze vogels, maar momenteel zijn dat er nog maar twintig. Dit betekent dat de populatie met 94% is afgenomen. De reden voor deze ernstige afname is het gebruik van vergiftigd aas om roofdieren zoals vossen en zwerfhonden onder controle te houden. 

DierenPark Amersfoort Wildlife Fund steunt daarom het Cyprus Wildlife Research Institute (CWRI). Dit is een non-profit organisatie die zich inzet om het welzijn van deze soort te verbeteren. CWRI zal de oorzaken van de vergiftigingen eerst onderzoeken en daarna ook aanpakken. Bijvoorbeeld door met lokale bewoners, zoals herders, veehouders, besluitvormers en natuurbeschermers in dialoog te gaan. Ook zullen ze een beleidsplan maken om de wetgeving op dit deel van het eiland te verbeteren. Verder zal CWRI het opvangcentrum verder aanpassen en verbeteren, zodat er goed voor vale gieren gezorgd kan worden als dat nodig is. 

Wil jij ook je steentje bijdragen in de bescherming van de vale gieren? Steun dan het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund! 

Foto’s: George Konstantinou

Back To Top