Ga naar hoofdinhoud
Peru Proyecto Mono Tocón 5.000 2023

Het San Martin titi aapje leeft in de tropische wouden aan de voet van het Andes gebergte. Omdat veel van zijn oorspronkelijke leefgebied in Peru is omgezet in landbouwgrond, wordt de soort nu met uitsterven bedreigd. Het verdwijnen van het regenwoud is niet alleen een probleem voor de titi’s, maar ook voor de andere dieren die hier leven, zoals de luiaard en het nachtaapje. Daarnaast drogen door ontbossing de waterbronnen voor de lokale bevolking op en de erosie vervuilt de rivieren, waardoor vissen sterven. De toekomst van zowel mens als dier wordt bedreigd.

Om iets aan deze situatie te doen is in 2009 Proyecto Mono Tocón opgericht. Samen met de lokale bevolking zoekt deze organisatie naar manieren waarop mens en natuur in harmonie kunnen samenleven. Het jonge en gemotiveerde team doet dit door wetenschappelijk onderzoek, natuureducatie en het beschermen van het regenwoud. Natuureducatie is ook erg belangrijk om de mensen bewust te maken van het belang van het regenwoud rondom hun dorpen en steden. Proyecto Mono Tocón organiseert veel educatieve activiteiten in scholen, heeft natuurclubs voor jongeren opgericht en promoot natuurbescherming tijdens lokale festivals. Het resultaat van de educatieve activiteiten is dat lokale gemeenschappen nu de natuur willen beschermen, maar ze hebben hier wel hulp voor nodig. Proyecto Mono Tocón helpt ze met het stichten en beheren van beschermde gebieden. Omdat veel van deze gebieden eigenlijk te klein zijn voor levensvatbare populaties van dieren, heeft de organisatie nu een project waarbij voor het aanplanten van groene verbindingen tussen kleine beschermde gebieden, waardoor de dieren nu van één beschermd gebied naar een andere kunnen trekken en de populaties gezond blijven.   

Proyecto Mono Tocón werkt samen met de lokale gemeenschappen om het San Martin titi aapje en zijn leefgebied te beschermen. Dit is alleen mogelijk door de ondersteuning van onze internationale partners zoals het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund.

Wil jij ook het San Martin titi aapje helpen? Kijk dan hier wat je kunt doen!

Back To Top