Skip to content
Java Prof. Anne Nekaris Little Fireface Project 11.000 2012 - 2015

De illegale dierenhandel is een van de grootste bedreigingen voor het wild in Zuidoost-Azië. Eén van de hierdoor bedreigde dieren, de Aziatische plompe lori (Nycticebus), wordt verkocht voor bijvoorbeeld traditionele geneeskunde, als huisdier of gebruikt als entertainment voor toeristen. Deze handel in combinatie met verlies van habitat heeft ervoor gezorgd dat de plompe lori nu officieel een bedreigde status heeft.

Het Little Fireface Project (LFP) is opgezet in 2011 toen Professor Anna Nekaris samen met een groep onderzoekers de plompe lori in het wild bestudeerde. Het project is opgezet om de plompe lori te redden van uitsterven via ecologie, educatie en het versterken van de wetshandhaving. Het uiteindelijke doel van dit project is om de mensen bewust te maken van de bedreigde status van de plompe lori en zo de illegale handel te minimaliseren en het dier te beschermen.

Back To Top