Skip to content
Benin JEVEV NGO 3000 2024

In Benin komen er helaas regelmatig conflicten tussen mensen en wilde dieren voor. Vaak zijn bij deze conflicten nijlpaarden betrokken. De dieren beschadigden vistuig en vernietigden mais en cassave. Hierdoor hebben de boeren die deze gewassen kweken grote schade en verliezen ze inkomen. Sommige mensen besluiten daarom soms om de dieren als wraakactie te doden. Gelukkig zet de organisatie JEVEV zich in om de nijlpaarden te beschermen. Zij gaan mensen van de lokale gemeenschap voorlichten over het belang van de bescherming van nijlpaarden. Ook zullen ze op scholen lesgeven over de natuur. Hierdoor willen ze voorkomen dat mensen meer leefgebied van de nijlpaarden innemen en willen ze ervoor zorgen dat de nijlpaarden beter beschermd worden.

Dankzij de steun van DierenPark Amersfoort Wildlife Fund kunnen er nieuwe lessen ontwikkeld worden. Ook zal er een radiocampagne gelanceerd worden om mensen te vertellen over natuurbescherming. Vind jij het ook belangrijk dat nijlpaarden worden beschermd? Kijk dan op deze pagina hoe jij kunt helpen!

Back To Top