Skip to content
Colombia IUCN Landaankoopfonds 3000 2023

Luiaards leven hoog in de bomen in Colombia, maar het leefgebied wordt steeds kleiner. Dit komt omdat er veel bomen worden gekapt. Gelukkig zet Proyecto Tití zich in voor het behoud van de Colombiaanse natuur. Zij gaan bomenkap tegen, planten nieuwe bomen en recyclen plastic. Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund steunt dit project samen met het IUCN NL Landaankoopfonds.

Proyecto Tití werkt samen met de lokale bevolking om de boompjes te kweken en te planten. Ze hebben eerst onderzocht welke boomsoorten geschikt zijn om te planten. Daarna hebben ze samen met de lokale boeren de boompjes opgekweekt. Als de boompjes worden geplant, dan krijgen zij ook een speciale tag. Met hulp van die tag kunnen de boompjes gemonitord worden. Zo wordt in de gaten gehouden hoe het met de boompjes gaat en of ze goed groeien.

In 2023 worden er in DierenPark Amersfoort statiegeldflesjes ingezameld. Met de opbrengst van deze actie kunnen er door Proyecto Tití boompjes worden geplant. Zo wordt het leefgebied van de luiaard, het titi-aapje en vele andere dieren verbeterd! Wil je ook helpen? Lever dan je statiegeldflesje in DierenPark Amersfoort in, of doe een donatie via de website!

Back To Top