skip to Main Content
Namibië Africat North / CCCP 14.700 2011 - 2017

Het aantal leeuwen in Namibië is de afgelopen 100 jaar met meer dan 80% afgenomen. De populatie in dit land is wereldwijd echter van grote toegevoegde waarde omdat wordt aangenomen dat deze populatie één van de weinigen in Afrika is zonder het FIV-virus.

Africat North heeft als doelstelling leeuwen binnen en buiten Nationale parken zoals Etosha, te behouden en beschermen. Om dat te kunnen doen, moet ook de lokale gemeenschap, die vaak hinder ondervindt van roofdieren, ondersteund worden. Op het kantoor van Africat North is een educatiecentrum aanwezig waar bijvoorbeeld regelmatig schoolkinderen uit de omringende concervancies (met leeuwenproblemen) worden uitgenodigd.

Op dit moment richt het CCCP van Africat North zich op het voorlichten van een aantal specifieke gemeenschappen en het opzetten van grote kralen in deze gebieden. Hun doelstelling is om door de verbeterde nieuwe kralen en continue steun (educatie/training) aan de bevolking, het verlies van vee zal afnemen, wat leidt tot minder inkomensverlies. Dit moet op zijn beurt weer leiden tot meer tolerantie en begrip naar roofdieren zoals de leeuw.

Back To Top