Skip to content
Argentinië Associacion para la Conservacion y el Estudio de la Naturaleza (ACEN) 7.468 2009

De bezoekers in DierenPark Amersfoort vinden het soms lastig om deze kleine kattensoort in het verblijf te vinden. Laat staan als je onderzoek doet naar de Geoffroy’s katten in heel Argentinië! Onderzoek is hard nodig, want de Geoffroy’s kat staat op het randje om de status ‘bedreigd’ te krijgen.

Een diersoort die zo onzichtbaar is, brengt tijdens onderzoek wel de nodige uitdagingen en geduld mee. Gelukkig is er door de bijdrage van het Wildlife Fund in 2009 alsnog veel gebeurd. Er is goed inzicht verkregen in de genetische eigenschappen van de Geoffroy’s kattenpopulatie in de diverse delen van Argentinië. DNA-materiaal werd vooral gewonnen uit mest en weefsel. Vervolgens werden de effecten van de menselijke ontwikkelingen in het verspreidingsgebied geanalyseerd. Op deze manier moet het duidelijk worden in hoeverre het, vrij grote, verspreidingsgebied van de soort in feite al versnipperd is.

Volgend jaar hoopt Associacion para la Conservacion y el Estudio de la Naturaleza de hele situatie in kaart gebracht te hebben. Er ontstaat dan duidelijkheid of de Geoffroy’s katten eigenlijk alleen nog maar in geïsoleerde gebiedjes voorkomen of dat er sprake is van grotere gebieden met levensvatbare populaties. Met deze gegevens kan er een actieplan worden opgezet voor de bescherming van deze bijzondere kattensoort.

Back To Top