skip to Main Content
Zuid-Afrika Bristel Zoo, SANCCOB 3.500 2011 - 2013

De alarmerende teruggang van de pinguïnpopulatie op het Zuid-Afrikaanse Robbeneiland met 75%, is reden voor een aantal acute maatregelen. Het is overigens geen lokaal verschijnsel. In zijn hele verspreidingsgebied langs de Zuid-Afrikaanse kust is de zwartvoetpinguïn de afgelopen decennia sterk in aantal afgenomen.

Zwartvoetpinguïns halen hun voedsel altijd uit een bepaald gebied waar de voedseldichtheid hoog is. Vlak bij dat gebied hebben ze de plek waar ze eieren leggen en waar de kuikens uitkomen. Door de klimaatverandering is het gebied waar ze voedsel vandaan halen verplaatst; het ligt nu een stuk verder weg van de broedplaats. Omdat de nieuwe voedselplaats niet geschikt is om te broeden, is de afstand tussen voedsel en gelegde eieren een stuk groter geworden. Het gevolg hiervan is dat pinguïns die normaal gesproken broeden en eten afwisselen, na het eten niet meer terugkeren naar hun eieren omdat de afstand te ver is. Hierdoor worden dus veel eieren en kuikens achtergelaten.

In 2011 zijn er 5 jonge met de hand grootgebrachte pinguïns voorzien van een radiozender en uitgezet. Het doel is om op deze manier inzicht te krijgen in het gedrag en de bewegingen van jonge pinguïns. De vraag is of ze terugkeren naar de kolonies waar ze uit voortgekomen zijn of dat op zoek gaan naar een nieuwe kolonie.

Back To Top