Skip to content
Zuid-Afrika SANCCOB 28.500 2011 - 2013-2022-2023-2024

SANCCOB (Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds) is een non-profitorganisatie in Zuid-Afrika die zich inzet om de achteruitgang van zeevogels tegen te gaan. Zij zijn vooral bekend door hun werk voor de bedreigde Afrikaanse pinguïn. SANCCOB heeft sinds 1968 gereageerd op elke grote olieramp langs de Zuid-Afrikaanse kust en voert massale reddingsoperaties uit om zeevogelsoorten te beschermen en de soorten in stand te houden. In samenwerking met andere natuurorganisaties redt en verzorgt SANCCOB zeevogels die zijn getroffen door verwonding, ziekte, olie of verlating en laat ze terug in het wild om de wilde vogelpopulatie te versterken. 

De organisatie opereert vanuit twee zeevogelcentra die strategisch zijn geplaatst in Kaapstad (West-Kaap) en Gqeberha (Oost-Kaap) en behandelt jaarlijks meer dan 2.000 zeevogels, waarvan 50% Afrikaanse pinguïns. Andere zeevogels die regelmatig worden behandeld, zijn onder meer verschillende soorten aalscholver; sterns; albatrossen; stormvogels; scholeksters, meeuwen, pelikanen en andere kustzeevogels die in de regio voorkomen. SANCCOB laat gemiddeld 34 verschillende zeevogelsoorten per jaar toe voor rehabilitatie en heeft in haar geschiedenis meer dan 50 verschillende soorten zeevogels toegelaten. 

Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund vindt het erg belangrijk dat de zwartvoetpinguins ondersteund worden. Daarom wil de stichting in 2023, 2024 en 2025 deze organisatie ondersteunen. Wil jij ook helpen bij het beschermen van Afrikaanse pinguïns? Kijk hier naar wat jij kan doen!

2011-2013

De alarmerende teruggang van de pinguïnpopulatie op het Zuid-Afrikaanse Robbeneiland met 75%, is reden voor een aantal acute maatregelen. Het is overigens geen lokaal verschijnsel. In zijn hele verspreidingsgebied langs de Zuid-Afrikaanse kust is de zwartvoetpinguïn de afgelopen decennia sterk in aantal afgenomen.

Zwartvoetpinguïns halen hun voedsel altijd uit een bepaald gebied waar de voedseldichtheid hoog is. Vlak bij dat gebied hebben ze de plek waar ze eieren leggen en waar de kuikens uitkomen. Door de klimaatverandering is het gebied waar ze voedsel vandaan halen verplaatst; het ligt nu een stuk verder weg van de broedplaats. Omdat de nieuwe voedselplaats niet geschikt is om te broeden, is de afstand tussen voedsel en gelegde eieren een stuk groter geworden. Het gevolg hiervan is dat pinguïns die normaal gesproken broeden en eten afwisselen, na het eten niet meer terugkeren naar hun eieren omdat de afstand te ver is. Hierdoor worden dus veel eieren en kuikens achtergelaten.

In 2011 zijn er 5 jonge met de hand grootgebrachte pinguïns voorzien van een radiozender en uitgezet. Het doel is om op deze manier inzicht te krijgen in het gedrag en de bewegingen van jonge pinguïns. De vraag is of ze terugkeren naar de kolonies waar ze uit voortgekomen zijn of dat op zoek gaan naar een nieuwe kolonie.

Foto’s SANCCOB

Back To Top