skip to Main Content
Nederland Stichting Ravon 1.150 2013

Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dreigt er een amfibie in ons land acuut uit te sterven; de vuursalamander (Salamandra salamandra). Deze soort komt van nature in Nederland slechts voor op drie locaties in de heuvels van Zuid-Limburg, en vormde daar jarenlang een stabiele populatie bestaande uit vele honderden individuen. Sinds 2008 worden er echter steeds vaker dode vuursalamanders aangetroffen en in 2011 zijn, ondanks zeer intensief monitoren, slechts een handvol levende exemplaren waargenomen. Hiermee staat de vuursalamander op dit moment op het randje van uitsterven in Nederland.

RAVON is daarom in 2012 het actieplan SOS Vuursalamander gestart met als doel de vuursalamander voor de ondergang te behoeden. Dit actieplan voorziet in onderzoek naar de oorzaak van het ineenstorten van de populatie, de monitoring van de restpopulatie, het veiligstellen van de allerlaatste exemplaren door opvang, gevolgd door een kweekprogramma. Het jaar 2013 is daarom uitgeroepen tot ‘Jaar van de vuursalamander’. Dit jaar wordt het brede actieplan wordt opgestart.

Het Wildlife Fund helpt bij het dragen in de kosten van het onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de achteruitgang van de vuursalamander. Het beoogde resultaat van het SOS Vuursalamander-project is het achterhalen van de oorzaak van achteruitgang, indien mogelijk deze oorzaak wegnemen en het duurzaam laten voortbestaan van deze karakteristieke en bijzondere soort in Nederland.

Back To Top