Ga naar hoofdinhoud
Tanzania University of Dodoma en Leibniz Institue for Zoo and Wildlife Research 3.060 2013

Veehouders in de Rorya regio, gelegen vlak bij Serengeti National Park in Tanzania, krijgen steeds meer te maken met predatie door roofdieren. Hieruit volgt een steeds groter wordend conflict tussen mens en dier, omdat veehouders hun vee en daarmee een deel van hun jaarlijks inkomen verliezen. Om deze roofdieren tegen te houden nemen zij het heft in eigen hand. Door middel van vergiftigd vlees doden ze de roofdieren, waaronder grotendeels hyena’s. Vergiftiging kan een negatieve invloed hebben op de populaties van dit dier buiten, maar ook binnen het nationale park.

Door middel van vragenlijsten die worden afgenomen bij veehouders in zes dorpen in deze regio wordt er een beeld geschept van de mate van roofdierpredatie in de omgeving, samen met de mate van de hierop volgende vergiftiging door veehouders. Ook wordt de herkomst van de hyena’s die zich in de dorpen begeven bepaald door DNA testen, zodat duidelijk wordt of de dieren uit het nationale park komen of niet. Om de aantallen dieren die ’s nachts de dorpen bezoeken te kunnen tellen worden cameravallen gebruikt. Met deze informatie is het doel om meer duidelijkheid over roofdierpredatie te krijgen en kunnen hier maatregelen voor gemaakt worden om de lokale bevolking te assisteren.

Dit onderzoek door de University of Dodoma en het Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research moet er uiteindelijk voor zorgen dat de veehouders minder verlies van vee ondervinden door roofdieren en er daardoor minder vergiftiging plaatsvindt. Ook wordt de lokale bevolking geholpen met het vinden van manieren om hun vee te beschermen tegen predatie, zoals het bouwen van nachtopvanghokken. Hierdoor moet de vergiftiging afnemen en hiermee het gevaar voor de populaties in deze regio ook.

Back To Top