skip to Main Content
Liberia Libassa Wildlife Sanctuary 10.000 2021

De roetmangabey is een populair dier in Liberia, maar dat zorgt er helaas ook voor dat het vaak als huisdier wordt gehouden, ondanks dat dit volgens de wet niet mag. De Libassa Sanctuary wil daarom een groep van twintig in beslag genomen apen terugbrengen naar hun natuurlijke leefgebied. Hiervoor maken zij eerst een speciaal hok, zodat de dieren kunnen wennen aan hun nieuwe omgeving. Als zij een medische check hebben gehad, krijgen zij een radio-halsband om waardoor ze kunnen worden gemonitord na hun vrijlating. 

Met de steun van het DierenPark Amersfoort Wildlife fund konden er voor tien apen radio-halsbanden gekocht worden. Vind je het ook belangrijk dat de apen teruggeplaatst worden in het wild? Steun dan het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund! 

Back To Top