skip to Main Content
Iran Plan 4 The Land Society/Anatolian Leopard Foundation (ALF) 5.000 2011

Het Perzische Panter Project heeft als doel inzicht te krijgen in de leefwijze en bedreigingen van Perzische panters in en buiten beschermde gebieden. Het project heeft ook een sterk educatief component en werkt veel samen met de lokale bevolking om uiteindelijk de houding ten aanzien van grote roofdieren te verbeteren. Een gebied dat nog weinig onderzocht is, is de Hormozgan Provincie in zuidoost Iran. De regio is getroffen door een lange droogte waardoor er meer conflicten ontstaan tussen de bevolking en de grote roofdieren. Uit een rondje langs de dorpen blijkt dat de mensen bereid zijn de dieren met rust te laten als zij effectief het verlies van hun vee aan roofdieren kunnen helpen voorkomen. Een van de oplossingen is het plaatsen van elektrisch beschermde hekken rondom de veekralen.

Met het gedoneerde geld zal een eerste test hiermee worden ondernomen. Dit is tevens de eerste keer dat deze methode wordt getest in Iran. Naast deze beschermmiddelen zullen ook de lokale autoriteiten worden getraind om te bemiddelen bij conflicten tussen de bevolking en de dieren.

Back To Top