skip to Main Content
Iran Iranian Cheetah Society 7.416 2012

De Perzische panter leeft in west Azië, waarvan een groot deel in Iran. Waarschijnlijk leven er ongeveer 550 tot 850 dieren verspreid over heel Iran. Maar eigenlijk is er vrij weinig bekend over deze dieren en hun demografie. Aangezien het dier bedreigd is, is het nuttig om data te verzamelen wat betreft de populaties die zich daar bevinden. Eén van de grootste bedreigingen voor de panters is de mens. Daarom worden er workshops en educatieprogramma’s georganiseerd voor bewoners vlakbij het beschermde gebied. Danzij de logistieke en financiële hulp van DierenPark Amersfoort Wildlife Fund kan de Iranian Cheetah Society lokale partners trainen om de gebieden effectief te beschermen.

Back To Top