skip to Main Content
Namibië Caprivi Carnivore project 34.925 2010 – 2014

Ondanks dat de status van de gevlekte hyena in de regio’s Caprivi en Kavango in Namibië onbekend is, wordt toch de zogenoemde ‘trofee jacht’ toegepast in het Bwabwata National Park. Mensen betalen een bepaald bedrag en krijgen daarmee toestemming om een hyena af te schieten en mee naar huis te nemen als ‘trofee’. De opbrengst hiervan gaat naar de 6.000 inwoners van het Nationale Park. Veel van deze inwoners zien de hyena (en ook ander wildlife in het park) als bedreiging voor hun veestapel. Het gebeurt namelijk regelmatig dat ze hun vee opgegeten of gedood aantreffen. Om deze kosten te compenseren krijgen zij de opbrengst van de ‘trofee jacht’ uitgekeerd, maar dit is niet toereikend voor de gederfde inkomsten. Ook weegt dit niet op tegen de impact die de jacht heeft op de hyenapopulatie. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met de groepssamenstelling die nodig is om de populatie gezond te houden.

Voor de ‘trofee jacht’ is een quotum vastgesteld. Dit quotum is echter niet gebaseerd op feitelijk onderzoek, maar op negatieve verwachtingen ten aanzien van de hyena’s. Bewijs dat het stelselmatig de hyena’s zijn die de veestapels doden of opeten is er niet. Ander wildlife, zoals de leeuwen, zou hier ook een aandeel in kunnen hebben.

Het Caprivi Carnivore Project gaat bovenstaande situatie goed in kaart brengen en zal daarna een advies uitbrengen aan het Ministerie van Milieu en Toerisme. Ook adviseren ze hoe mens en hyena zo goed mogelijk naast elkaar kunnen leven.

Back To Top