Skip to content
Venezuela CIGIR 5000 2023

De brilbeer is de enige berensoort die in Zuid-Amerika leeft. Maar helaas neemt de populatie beren nog steeds af. Dit komt omdat hun leefgebied steeds kleiner wordt doordat er bomen gekapt worden en de landbouw stukken van het leefgebied inneemt. Ook zijn er nog steeds mythen over de beren dat ze roofdieren zouden zijn of dat lichaamsdelen magische eigenschappen zouden hebben.

Gelukkig zet de organisatie CIGIR zich in voor het beschermen van het leefgebied van de brilbeer. Hiermee worden niet alleen de beren beschermd, maar ook alle andere diersoorten die in het bosgebied leven. CIGIR werkt in het La-Culata-gebergte en het El Tambor-massief gelegen in de noordwestelijke Venezolaanse Andes. Deze twee gebieden zijn verbonden door een smalle bosstrook. Deze bosstrook zorgt ervoor dat de beren zich tussen de twee gebieden kunnen verplaatsen. De bosstrook is wettelijk beschermd, maar helaas vindt er nog steeds ontbossing plaats. CIGIR wil de bosstrook beschermen en doet dat door mensen te vertellen over het beschermen van de beren, ze willen ontbossing tegengaan en aangetaste gronden herstellen. Ook volgen ze de beren met cameravallen om ze in de gaten te houden.

Met dank aan het Dierenpark Amersfoort Wildlife Fund kan CIGIR zich inzetten voor het beschermen van het leefgebied van brilberen en zo bijdragen aan het behoud van deze soort in de Venezolaanse Andes. Wil jij ook helpen bij het beschermen van dieren? Kijk dan hier wat jij kunt doen!

Back To Top