Skip to content
Sri Lanka Biodiversity & Elephant conservation trust 4.568 2010

Op het eiland Sri Lanka, ook wel de parel van India genoemd, is het mens – olifant conflict een groot probleem. In de afgelopen 15 jaar zijn er elk jaar gemiddeld 130 olifanten en 65 mensen gedood doordat mens en dier elkaar ‘in de weg zitten’. Op dit moment leven er ongeveer 4.500 olifanten op het eiland. Met zulke grote jaarlijkse verliezen is de olifantenpopulatie ernstig bedreigd.

Als één van de maatregelen heeft het ‘fonds voor biodiversiteit en behoud van olifanten’ een bewustwordingsprogramma gecreëerd voor basisschoolkinderen in de gebieden waar de conflicten tussen mens en olifant zich afspelen.

De Biodiversity & Elephant Conservation Trust heeft in 2010 presentaties gegeven op meer dan duizend scholen in Sri Lanka. Het thema was, net zoals in de voorgaande jaren, olifanten in samenhang met de behoeften van de menselijke bevolking in gebieden waar nog olifanten voorkomen. De vernieling van oogsten door olifanten en de daarmee samenhangende confrontaties blijven mensen- en olifantenlevens eisen. De sessies op de scholen gaan in op manieren om mens en olifant in harmonie te laten leven. Vooral scholen in de buurt van de corridorgebieden worden bezocht.

Back To Top