Skip to content
Indonesia Wanicare Foundation 2.850 2019

The Wanicare Foundation shelter houses more than 75 different animal species. One of these is the helmeted cassowary. These enormous ratites come from the illegal trade and are taken in so that they can be released into the wild. Usually these birds were poached from the wild at a young age and are traded in the illegal circuit via
Jakarta in the illegal circuit. The animals live next to each other in natural habitats on a hilly terrain. Due to the heavy rainfall in Java, the foundation and subsoil has subsided and the fencing no longer closes completely. Before the animals are ready to be released back into the wild, the enclosures must be addressed. In this way, future cassowaries can also be accommodated at the shelter and these ratites will have a nice home.Jakarta verhandeld in het illegale circuit. De dieren leven in natuurlijke verblijven naast elkaar op een heuvelachtig terrein. Door de hevige regenval op Java is de fundering en ondergrond weggezakt en sluiten de hekwerken niet meer volledig. Voordat de dieren klaar zijn om weer te worden vrijgelaten in het wild, moeten de verblijven worden aangepakt. Op die manier kunnen ook toekomstige kasuarissen in de opvang worden ondergebracht en krijgen deze loopvogels een fijn onderkomen.

Back To Top