Skip to content
Nederland Stichting Elisabeth Groen 7.000 2021

Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund steunt Stichting Elisabeth Groen in Amersfoort. Elisabeth Groen is een park voor en door bewoners in Amersfoort. Dit park is in het najaar van 2018 ontstaan op het terrein van het voormalige Meander Medisch Center.

De stichting wil graag de bewoners betrekken bij het park en hen informeren over natuurbehoud. De donatie van het Wildlife Fund wordt onder andere gebruikt voor het bouwen van een bijenhotel.  Ook worden er verschillende bloemen en planten geplaatst die goed zijn voor de biodiversiteit en waar insecten op afkomen, zoals wilgen, margriet, kamille en klokjesbloemen. Daarnaast wordt er in het beheer van het park zo ingericht dat er ook nestmogelijkheden voor bijen zijn. Zo wordt er op een speciale manier gemaaid (sinusmaaien), wordt vermolmd hout niet opgeruimd en worden stukjes zandgronden open gelaten om voor de insecten een ideale omstandigheid te creeeren. Door deze projecten samen met buurtbewoners en vrijwilligers op te zetten worden zij gemotiveerd om ook thuis hun tuin ‘insectvriendelijk’ te maken.

Vind jij het ook belangrijk dat er projecten voor de inheemse natuur worden gesteund? Steun dan het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund!

Back To Top