skip to Main Content
Nederland Zoogdiervereniging 10.000 2022

De eikelmuis staat in de categorie ‘Ernstig Bedreigd’ vermeld op de Rode Lijst Zoogdieren. In 1950 leefden er nog ongeveer 1500 tot 2000 dieren, dat is in de loop der jaren gedaald naar maximaal 100 tot 150 exemplaren in 2021. In heel Europa gaat de eikelmuis achteruit. Om te voorkomen dat de eikelmuis verdwijnt, zijn meer beschermingsmaatregelen nodig.

Onderzoekster Ellen Noren met een Eikelmuis

Eikelmuizen leven verscholen in dichte struiken van hellingbossen in Zuid-Limburg. Het is onvoldoende bekend wat eikelmuizen precies nodig hebben om te kunnen overleven. In 2022 wordt daarom onderzocht waar eikelmuizen naar voedsel zoeken, waar ze slapen en welke bomen of struiken ze graag gebruiken. Samen met andere organisaties, zoals Gaia Nature Fund en ARTIS, steunt DierenPark Amersfoort Wildlife Fund dit project om het leefgebied van de eikelmuizen te verbeteren.

Wil je ook bijdragen aan onderzoek naar bedreigde diersoorten? Steun dan DierenPark Amersfoort Wildlife Fund!

Foto via Zoogdiervereniging Nederland – Wesley Overman en Jo Houben

Back To Top