skip to Main Content
Colombia Corpo Paramos 5.000 2022

Het leefgebied van de Doeroecoeli was lange tijd onrustig door oorlogen en drugshandel. In 2017 is er een vredesverdrag getekend en zijn de gewapende groepen ontmanteld. Door de onrust was er helaas maar weinig aandacht voor dierenbescherming. Het verdrag maakt het mogelijk om het uitsterven van de doeroecoelies te voorkomen. De dieren hebben de bescherming hard nodig, want ondanks regels en wetten worden er helaas elk jaar nog veel doeroecoelies illegaal gevangen en verhandeld. Ook wordt het leefgebied van de dieren bedreigd. De lokale bewoners vernietigen dagelijks gemiddeld 2 hectare van de habitat van de doeroecoelies voor illegale mijnbouw- of landbouwactiviteiten. Hierdoor kunnen de dieren zich niet meer goed verplaatsen en ontstaan er geïsoleerde populaties.  

Gelukkig zet Corpo Paramos zich in om de dieren te beschermen. Zij gaan een natuurgebied van vijfentwintig vierkante kilometer beschermen tegen stropers door daar patrouilles te organiseren. Daarnaast zullen zij 200 jongeren trainen, zodat zij weten waarom de doeroecoelies beschermd moeten worden. Verder worden ruim 5.000 personen in de omgeving geïnformeerd over de activiteiten van Corpo Paramos. Dankzij de steun van DierenPark Amersfoort Wildlife Fund wordt het leefgebied van de doeroecoelies verbeterd en zullen er meer mensen bewust gemaakt worden van de bescherming van deze dieren. 

Wil je ook een steentje bijdragen aan de bescherming van de Doeroecoelies? Steun dan DierenPark Amersfoort Wildlife Fund! 

Back To Top