skip to Main Content
Colombia Fuverde Foundation 7.000 2022

De brilberen in Colombia worden ernstig bedreigd door de mens. Er wordt op deze dieren gestroopt en daarnaast wordt hun leefgebied bedreigd. Zo worden de bossen waar ze wonen gekapt voor landbouwactiviteiten en illegale mijnbouw. Door klimaatverandering zijn er soms plotselinge hoge temperaturen en moeten de brilberen daarom zich verplaatsen naar hoger gelegen gebieden waar voedsel schaars is en ze sterven van de honger.  

In DierenPark Amersfoort wordt bij het brilberenverblijf aandacht gevraagd voor de problemen waar deze diersoort mee te maken krijgt in het wild. Daarnaast steunt het Wildlife Fund de Fuverde Foundation om te zorgen dat de brilberen beschermd worden. De Fuverde Foundation gaat een speciaal gebied creëren voor de brilberen waar geen menselijke dreigingen meer zijn. Daarnaast zullen zij 200 jonge mensen opleiden tot natuurbeschermers en verder nog eens 5000 mensen informeren over het project en het belang van de bescherming van deze soort.  

Vind jij het ook belangrijk dat de brilberen beschermd worden? Steun dan DierenPark Amersfoort Wildlife Fund! 

Back To Top