Skip to content
Peru Bioparc Conservation 9.000 2022-2023-2024

De brilbeer leeft in de bossen van Zuid-Amerika. Het is een zeldzame soort die wordt bedreigd door de vernietiging van zijn leefgebied. Er werd vroeger veel op de soort gejaagd vanwege het vlees, het vet en de organen die in de lokale traditionele geneeskunde worden gebruikt. Beren werden in het verleden ook gevangen genomen als een publieke attractie zoals voor berenshows en circussen. Hoewel beren tegenwoordig een beschermde diersoort zijn, vormen de jacht en stroperij nog steeds een grote bedreiging. Er blijft zowel nog steeds vraag naar organen van deze dieren. Verder worden de brilberen vaak gedood vanwege de schade die ze aanrichten aan gewassen zoals maïs.  En hoewel de brilberen maar zeer zelden vlees eten (de brilbeer heeft een 90% vegetarisch dieet), worden ze gezien als roofdieren in gebieden waar veel vee is. Hoewel het erg moeilijk is om het exacte aantal brilberen vast te stellen, wordt het geschat op enkele tientallen individuen, ongeveer 40 beren.  

Daarom heeft Chaparri een opvangcentrum voor brilberen opgericht voor het behoud van de diersoort. Dit centrum richt zich op verschillende onderdelen:
> Het verzamelt beren van circussen, individuen, en dieren die in beslag genomen zijn door de autoriteiten of die gewond in de natuur worden gevonden; 
> Het biedt hen betere leefomstandigheden op omheinde terreinen van 2 tot 4 hectare in het hart van het bos;
> Het maakt het mogelijk om een deel van de volwassenen en hun welpen opnieuw te introduceren in het wild;
> Het is een goede plaats voor educatie over deze dieren die nog niet zo bekend zijn bij veel mensen, zo worden mensen bewust gemaakt van de bedreigingen waar deze dieren mee te maken krijgen. 

Dankzij DierenPark Amersfoort Wildlife Fund kan het Chaparri reservaat de brilberen beschermen. Wil je hieraan bijdragen? Doneer dan aan DierenPark Amersfoort Wildlife Fund! 

Back To Top