Ga naar hoofdinhoud
Maleisië IOSF 5.820 2021

Het leefgebied van de otters wordt wereldwijd bedreigd en wordt overal steeds kleiner. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is dat er niet overal veel kennis is over deze dieren. In Azië doen bijvoorbeeld maar weinig wetenschappers onderzoek naar otters en hun leefgebied. Daarom steunt DierenPark Amersfoort Wildlife Fund het Internationale Otter Survival Fonds (IOSF). IOSF organiseert workshops in Azië, zodat er meer mensen getraind worden om te kunnen werken in het leefgebied van de otters. Ook leren deze mensen over wetshandhaving en hoe zij anderen bewust kunnen maken van het belang van dieren. 

Dankzij de steun van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund zal de kennis over verschillende ottersoorten, waaronder de Aziatische Klein-klauwotter vergroot worden en daarmee de soort nog beter beschermd worden. Wil je ook bijdragen aan de bescherming van deze otter soort? Steun dan het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund!

Back To Top